Ontwerp geurverordening Putten Zuid

Van donderdag 22 juni tot donderdag 3 augustus 2017 ligt in het gemeentehuis het ontwerp van de Verordening geurhinder en veehouderij Putten Zuid 2017 en de ontwerp Geurvisie Putten Zuid ter inzage. De geurverordening geldt voor het gebied Van Geenstraat – Roosendaalseweg – Hooiweg – Beitelweg – Nijkerkerstraat. De verordening kan ook effect hebben op agrarische bedrijven in de nabije omgeving van dit gebied.

In de verordening is opgenomen dat voor dit gebied een geurnorm geldt van 7 OU/m³. De huidige geurnorm in dit gebied is grotendeels 14 OU/m³. De reden voor deze afwijkende geurnorm is om te voorkomen dat de geurbelasting in het gebied door ontwikkelingen binnen de veehouderijen gaat toenemen. Hierdoor zou het gebied minder geschikt worden voor toekomstige woningbouw. Voor vaste afstand dieren (zoals melkvee) en nertsen worden geen afwijkende geurnormen vastgesteld.

U kunt de ontwerp geurverordening en ontwerp geurvisie inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De stukken zijn ook te bekijken op de gemeentelijke website. Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan eenieder schriftelijk een inspraakreactie kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK  Putten.

Informatiebijeenkomst

Over de geurvisie en geurverordening wordt een informatiebijeenkomst gehouden op donderdag 22 juni 2017 om 17.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Er wordt een presentatie gehouden en hierna is er gelegenheid om de stukken in te zien en vragen te stellen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768.

Downloads

>> Ontwerp Geurverordening Putten Zuid (PDF, 892kB)
>> Ontwerp Geurvisie Putten Zuid (PDF, 5,25MB)

Uitgelicht