Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden in Putten aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Omschrijving werkzaamheden Start Gereed
Renovatie Vijverhof Maart 2019 April 2019
Afronding opknapbeurt Calcariaweg en Sprielderweg April 2019 Mei 2019
Vernieuwing rijbaan Huinerschoolweg April 2019 Mei 2019
Vernieuwing rijbaan Gervenseweg (gedeelte Hevelschutterweg-Pasdijk) Juni 2019 Juli 2019
Herinrichting T-splitsing Waterweg/Arlersteeg Juli 2019 Augustus 2019
Vernieuwing Postweg-Drieseweg September 2019 December 2019
Vernieuwing Da Costastraat (gedeelte Van Damstraat-Veldstraat) September 2019 November 2019
Kwaliteitsverbetering fietspad Zeedijk September 2019 Oktober 2019
Vervanging bermverhardingen Arlersteeg en Zeedijk Oktober 2019 November 2019
Vernieuwing rijbaan en aanleg bermverharding Groot Hellerweg Oktober 2019 November 2019
Herinrichting Stationsstraat (gedeelte Oude Rijksweg-Industrieweg) Najaar 2019 2020
Reconstructie Waterweg (noordelijk gedeelte, tussen Zuiderzeestraatweg en Kiefvelderweg), Kiefveldersteeg en aanleg verkeersmaatregelen Vanenburgerallee Najaar 2019 2020
Reconstructie Zuiderzeestraatweg en Waterweg (gedeelte Kuiterweg/Vanenburgerallee tot Hoornsdam) 2020 2021
Reconstructie rotonde Garderenseweg/Bosrand/Calcariaweg 2020 2021