Groot onderhoud Postweg en Drieseweg

Het groot onderhoud aan de Postweg en Drieseweg staat gepland voor ná de zomervakantie. Volgende week beginnen de nutsbedrijven met het vervangen van alle elektra-, gas- en waterleidingen. Dit werk duurt ongeveer 20 weken. De gemeente Putten vraagt bewoners te reageren op het gepresenteerde ontwerp voor de reconstructie.

Voorlopig ontwerp

Voordat het groot onderhoud aan de Postweg en Drieseweg kan worden uitgevoerd, moet het ontwerp definitief worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de drukbezochte informatieavond op 20 december 2018 in Stroud is er een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor de reconstructie. Het voorlopige ontwerp kan op basis van uw wensen en ideeën nog worden aangepast. Daarom horen wij graag uw reactie.

Reacties mogelijk tot 14 januari

U kunt uw mening geven over de volgende zaken:

  • soort wegdek (asfalt of klinkers);
  • soort openbare verlichting (er zijn drie proefopstellingen in de beide straten geplaatst);
  • soort oprit van de plateaus (kleurgebruik);
  • mogelijke oplossingen voor de kruisingen PostwegDrieseweg, Drieseweg-Pieter Vijgehof en Drieseweg-Bosrand.

Uiteraard kunt u ook uw ideeën over andere zaken laten weten, bijvoorbeeld over het parkeren. In dat geval adviseren wij u om samen met de buren met een voorstel te komen. Gezamenlijke ideeën en voorstellen maken een grotere kans. U kunt reageren tot maandag 14 januari 2019.

Vaste kaders

Op www.putten.nl/postweg-drieseweg leest u meer over de plannen en vindt u de presentatie. Daarin leest u ook de ‘vaste kaders’. Dit zijn onderwerpen die in principe niet in aanmerking komen voor inspraak. Dit heeft onder andere te maken met de eisen voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van hulpdiensten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan gerust contact op met de heer J.J. van den Hoek via telefoonnummer (0341) 359 761 of via de e-mail jjvdhoek@putten.nl.