Bestrijding eikenprocessierups

In Putten komt de eikenprocessierups voor. Deze rups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups, die van mei tot en met augustus op eikenbomen voorkomt. De rupsen verplaatsen zich ’s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. Deze nesten bevinden zich aan de zonnige zuidkant van eikenstammen. U herkent de nesten aan een dicht spinsel van vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen. Ook zijn de bladeren van de boom zichtbaar kaalgevreten.

Preventie

De afgelopen jaren heeft de eikenprocessierups soms overlast bij mensen veroorzaakt. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen namelijk klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Op plaatsen waar niet veel mensen komen, levert de eikenprocessierups weinig problemen op. De problemen ontstaan vooral bij woningen, bedrijven met vee, intensieve fietsroutes en recreatiegebieden. Om de overlast van de rups in de zomer te beperken, moet er op tijd worden ingegrepen, namelijk voordat de rupsen brandharen krijgen.

Biologisch bestrijden

Vanaf eind april tot en met mei worden diverse eiken in Putten bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel, daarna zal voor een aantal bomen in mei nog een tweede bespuiting plaatsvinden. In Putten worden de meeste eiken niet bespoten. Alleen de eiken waarin de afgelopen jaren vaker eikenprocessierupsen zijn aangetroffen worden bespoten of als de eiken op plekken staan waar het gevaar voor de volksgezondheid groot is. Het biologische bestrijdingsmiddel Xentari is niet schadelijk voor de gezondheid. Dit preparaat is alleen schadelijk voor rupsen en ongevaarlijk voor mensen. Het wordt op het eikenblad gespoten en wanneer de rups er van eet, gaat hij dood.

Beter resultaat

Het juiste spuitmoment is afhankelijk van een aantal factoren: de temperatuur, bladontwikkeling van de eikenbomen en de ontwikkeling van de rups. De werkzaamheden kunnen overdag, ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden. Het voordeel hiervan is dat er nog preciezer gewerkt kan worden en het resultaat beter is. Als na de behandeling met het bestrijdingsmiddel de rups toch in een boom komt, dan laten wij de rupsen met speciale stofzuigers wegzuigen.

Brandharen

Elke eikenprocessierups heeft wel honderdduizend tot 1 miljoen haren. Het zijn pijlvormige haren die bij een bedreiging worden afgeschoten. Deze haren kunnen makkelijk de huid, ogen en de luchtwegen binnendringen. Nadat iemand in contact is geweest met deze ‘brandharen’ kunnen gezondheidsklachten zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen ontstaan. Het is dan ook belangrijk dat u de rups zoveel mogelijk vermijdt.

Wat kunt u doen om contact met de eikenprocessierups te voorkomen?

  • Blijf uit de buurt van aangetaste bomen (eiken). Deze kunt u herkennen aan kaalgevreten bladeren en nesten van dicht spinsel van vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen.
  • Zorg bij een wandeling voor goede kleding die de hals, armen en benen bedekt.
  • Ga niet in de buurt van een aangetaste boom (eik) op de grond zitten.

Symptomen

Bij contact met de brandharen van de rups kunnen de volgende symptomen ontstaan:

  • huiduitslag;
  • jeuk;
  • rode ogen;
  • zwellingen;
  • in zeldzame gevallen: braken, duizeligheid en koorts.

Ga na aanraking niet krabben of wrijven, maar spoel het af met water. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Meldingen welkom

U kunt de gemeente helpen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer u eikenprocessierupsen ziet, kunt u dat doorgeven via het Meldpunt van de gemeente Putten, telefoonnummer (0341) 359 686 of via www.verbeterdebuurt.nl. De gemeente voert de bestrijdingsmaatregelen alleen uit bij gemeentelijke bomen.

Als u rupsen in uw tuin aantreft, kunt u op eigen kosten de volgende bedrijven inschakelen: Seko Boomverzorging via telefoonnummer (0572) 360 557 of Dick Teunissen Boomtechniek via telefoonnummer 06 205 97 619.

Meer weten?

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op: www.natuurkalender.nl.