Gladheidbestrijding

Tijdens de winter is er kans op gladheid op de wegen en trottoirs door (nacht)vorst, ijzel en sneeuw. Dit kan problemen voor automobilisten, (brom)fietsers en voetgangers opleveren.

Wat doet de gemeente

De gemeente Putten streeft bij de uitvoering van de gladheidbestrijding naar een serviceniveau, dat op zijn minst voldoet aan de in Nederland gemiddelde gehanteerde normen. De afdeling Ruimte (team Service en team Groen) van de gemeente beschikt over een goed uitgerust wagenpark met zoutstrooiers, sneeuwruimapparatuur en een geautomatiseerd routesysteem. Ook is een gladheidmeldsysteem aanwezig en de gemeente is geabonneerd op een waarschuwingssysteem van een weerkundig instituut. De gemeente Putten zal waar mogelijk preventief strooien. Dat wil zeggen dat op basis van een zo betrouwbaar mogelijke weersverwachting zout wordt gestrooid voordat ijsvorming op het wegdek ontstaat. Onder extreme omstandigheden - aanhoudende ijzel of sneeuwval - zal ook curatief worden gestrooid.

Verkeer bevordert de werking van wegenzout

De gemeente Putten gebruikt wegenzout als dooimiddel. Als een dooimiddel aan water wordt toegevoegd, daalt het vriespunt van het water. Dat betekent dat het water pas bij een lagere temperatuur bevriest. De zoutkorrel trekt vocht uit de omgeving aan, waardoor een zoutoplossing (pekel) ontstaat met een lager vriespunt dan water. De pekel laat het ijs, waarmee het in aanraking komt, smelten. Het verkeer bevordert het smeltproces, omdat de pekel door het verkeer verspreid wordt en de ijslaag door het verkeer losgereden wordt. Bij een lage verkeersintensiteit is het effect van strooien gering.

Waar wordt gestrooid?

Niet alle gemeentewegen en -paden zijn in de strooiroutes opgenomen. In een aantal doodlopende wegen of doodlopende weggedeeltes is de verkeersintensiteit zo laag, dat strooien nagenoeg geen effect heeft. De gemeente heeft daarom besloten om deze weggedeeltes niet meer te strooien. Richtlijn hierbij is de afstand van het ongestrooide deel tot een gestrooide weg maximaal ± 300 meter bedraagt. Daarnaast worden de volgende prioriteiten zoveel mogelijk gehanteerd:

 1. busroutes;
 2. uitvalswegen van openbare diensten zoals brandweer en politie;
 3. verbindingswegen tussen de wijken;
 4. toegangsroutes naar industrieterreinen en uitvalswegen;
 5. de belangrijkste fietsroutes naar de scholen.

De provincie is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de provinciale wegen en de daarbij behorende fietspaden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de rijksweg A28.

Op particulier terrein wordt niet gestrooid, ook niet tegen vergoeding.

Routes

De gemeente strooit als eerste de hoofdroute voor wegen en fietspaden. Bij extreme omstandigheden zoals sneeuw of ijzel, kan de dienstdoende pikethouder - mits er voldoende tijd beschikbaar is - beslissen om na het voltooien van de reguliere routes, het materieel in te zetten op andere wegen en straten.

>> Overzicht routes

Bij uitrukken worden de volgende actietijden nagestreefd:

 • binnen 1 uur na alarmering wordt uitgerukt;
 • binnen 2,5 uur na uitrukken is de actie voltooid.

Deze tijdsnormen zijn niet van toepassing onder extreme omstandigheden, zoals aanhoudende sneeuwval of ijzel.

Blijf alert

Strooien kost tijd. Dus blijft u bij plotseling opkomende gladheid als weggebruiker extra voorzichtig, want het kan zijn dat de strooiauto nog niet klaar is met de route. Bovendien kunnen extreme weersomstandigheden zoals zware sneeuwval of ijzel tot gevolg hebben dat strooien geen of onvoldoende effect heeft. Ook kan plaatselijk de gladheid afwijken, bijvoorbeeld op bruggen of viaducten. Het is dus belangrijk om als weggebruiker alert te blijven.

Help mee gladheid te bestrijden

De gemeente heeft de handen vol aan het bestrijden van gladheid op rijbanen en fietsroutes. U zult begrijpen dat het de gemeente aan tijd en middelen ontbreekt om ook de trottoirs te strooien. Daarom verzoekt de gemeente u dringend het trottoir langs het bij u in gebruik zijnde pand sneeuwvrij te houden en bij gladheid te strooien.

Tips voor het trottoir

 • Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna - zo nodig - te strooien.
 • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft.
 • Houdt bij het vegen straatkolken vrij van sneeuw.
 • Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
 • Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt.
 • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Om u hierbij te helpen, heeft de gemeente zoutkisten geplaatst op een aantal openbare locaties. Ze liggen aan het begin van een wijk, bij openbare gebouwen of bij seniorenwoningen. De kisten worden gevuld met een mengsel van zout en zand. Zout alleen werkt pas als het veelvuldig bereden wordt. Door zout te mengen met zand ontstaat een strooimiddel dat prima te gebruiken is op trottoirs en wegen die minder bereden worden. Wij vragen u met het zout/zand mengsel uit de zoutkisten de openbare ruimte/stoep te strooien en zo een bijdrage te leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid. U bewijst uzelf en voorbijgangers hiermee een uitstekende dienst.

Locaties zoutkisten

De gemeente heeft de zoutkisten op de volgende locaties geplaatst:

 • Gildegoed t.h.v. Pepersgoed (verhoging achterzijde)
 • Verzetslaan t.h.v. E. van Grevengoedhof
 • Stationsstraat t.h.v. Husselsesteeg
 • Luzernestraat t.h.v. Roosendaalseweg
 • Halvinkhuizerweg t.h.v. Anne van Gelrestraat
 • Gezondheidcenrum Engweg t.h.v. ingang tandartspraktijk
 • Papiermakerstraat t.h.v. bibliotheek
 • Kelnarijstraat t.h.v. gemeentehuis
 • Beukenlaan t.h.v. Parklaan
 • Hoofdlaan t.h.v. Slangenburg
 • Harderwijkerstraat t.h.v. Van Eeghenlaan
 • Sparrenhof t.h.v. Korenlaan
 • Van Damstraat t.h.v. Van Damhof
 • Molenweg 
 • Bilderdijkstraat t.h.v. Jacob Catstraat
 • Zwembad  
 • Schoolstraat t.h.v. Gebbekuillaan
 • Pinnenburgerweg t.h.v. Schoolstraat
 • Brinkstraat t.h.v. Pancratiushof
 • Garderenseweg t.h.v. Vijverhof
 • Pancratiushof t.h.v. huisnummers 26 tot 52
 • Brinkstraat t.h.v. ingang huisnummer 25
 • Brinkstraat t.h.v. ingang huisnummer 31
 • Grieteweg t.h.v. achterkant school Groevenbeek
 • Larikstraat t.h.v. Driewegenweg
 • Willem Alexanderhof                     
 • Tollensstraat t.h.v. Reviusstraat
 • Van Damstraat t.h.v. Da Costastraat
 • Brandweerkazerne t.h.v. hek Tomassen
 • Begraafplaats Schootmanshof t.h.v. achteringang rouwauto

De gemeente vult de kisten regelmatig bij. Wij vragen u ook een oogje in het zeil te houden. Als de kisten (bijna) leeg zijn of als u misbruik/vandalisme ziet, dan kunt u dit melden via het Meldpunt, telefoonnummer (0341) 359 686 of via de website www.verbeterdebuurt.nl.

Contactgegevens

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

Meldingen: T (0341) 359 686