Rubriek Vrijwilligersbijdrage

Puttense verenigingen en organisaties die draaien op vrijwilligers (of waarvan het bestuur uit vrijwilligers bestaat), dus geen commerciële instellingen, kunnen hun bijzondere activiteiten gratis aankondigen via de rubriek Vrijwilligersbijdrage op de gemeentelijke informatiepagina. Hierbij valt te denken aan zang- of toneeluitvoeringen, concerten, benefietwedstrijden, sponsorlopen, jubileavoorstellingen, lezingen, informatiebijeenkomsten, e.d.

Aanleveren kopij

Mail de kopij (onder vermelding van Vrijwilligersbijdrage) naar communicatie@putten.nl (tekst van 200 à 250 woorden; logo of foto als afzonderlijke bijlage meesturen) met de volgende informatie:

  • wie organiseert (kort de vereniging/organisatie voorstellen);
  • welke activiteit;
  • datum en tijdstip van de activiteit;
  • locatie van de activiteit;
  • moeten bezoekers zich aanmelden of vooraf entreebewijzen kopen; zo ja, hoe en waar;
  • zijn er kosten aan de activiteit verbonden en zo ja, waarvoor is de opbrengst bedoeld;
  • wie is de contactpersoon voor de activiteit;
  • eventueel vermelding van een website.

Voor publicatie op woensdag moet de kopij uiterlijk de vrijdag ervoor worden aangeleverd.

Uitgelicht