Vreugdevuur tijdens de jaarwisseling

De gemeente verleent tijdens de jaarwisseling ontheffingen voor vreugdevuren op oudejaarsdag. Ontheffingen voor vreugdevuren worden verleend tussen 12.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur nieuwjaarsdag. Deze vreugdevuren mogen alleen op oudejaarsdag worden opgebouwd.

>> Ontheffing vreugdevuur jaarwisseling online aanvragen

Voorwaarden

Voor vreugdevuren gelden verder de volgende voorwaarden:

  • Binnen de bebouwde kom zijn geen (vreugde)vuren toegestaan. Hiertegen zal consequent worden opgetreden.
  • Buiten de bebouwde kom zijn vuren op de openbare weg ook niet toegestaan.
  • Voor vreugdevuren op eigen terrein kan ontheffing worden verleend. Als u niet de eigenaar van het terrein bent, dient u ook een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de eigenaar van het terrein toestemming geeft voor het houden van een vreugdevuur.
  • De afmeting van de toegestane brandstapel bedraagt maximaal 5 x 5 x 3 (L x B x H) meter.
  • Vreugdevuren mogen uitsluitend bestaan uit schoon hout i.v.m. milieuverontreiniging.
  • Een ontheffing wordt pas verleend als toetsing van de aangegeven locatie heeft plaatsgevonden door de brandweer en de politie.

Personen die zonder ontheffing een vreugdevuur houden, ontvangen daarvoor een proces-verbaal.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 52,50 in rekening gebracht (tarief 2018).

Aanvraag

Inwoners die een vreugdevuur willen, kunnen dit tot uiterlijk 21 december melden.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier ‘Vreugdevuur jaarwisseling ontheffing – aanvraag (PDF, 124kB)' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 686