Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdagochtend 10 oktober is de rayonarchitect vanaf 9:00 uur in het gemeentehuis om de volgende plannen te toetsen aan het gemeentelijk welstandsbeleid:

Nummer – Adres en omschrijving

W 19/284 -    Dorpsstraat 43-45, bouwen appartementen en winkelruimte
W 19/297 -    Oude Garderenseweg 3, bouwen transformatorstation
W 19/303 -    Van Egmondstraat 1, bouwen erfafscheiding
W 19/305 -    Nijkerkerstraat 44A, bouwen woning en bijgebouw
W 19/313 -    Oud Groevenbeeklaan 14, bouwen entreepoort
W 19/317 -    Molenstraat 15, verbouwen winkelruimte tot woning
W 19/322 -    Bato’sweg 17, vergroten woning
W 19/323 -    Veenhuizerveldweg 39, legaliseren dakkapel
W 19/328 -    Ruitenbeek 21, uitbreiden bedrijf met rioolwaterzuivering
W 19/329 -    Hellerweg 20, bouwen loods
W 19/332 -    Nijkerkerstraat 40, bouwen bijgebouw
W 19/343 -    Verlengde Dorpsstraat / Bakkerstraat, bouwen winkelruimte en 17 appartementen


W = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’
In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.