Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdagochtend 1 augustus is de rayonarchitect vanaf 9:00 uur bij de locatie aan de Vanenburgerallee 3 om de volgende plannen te toetsen aan het gemeentelijk welstandsbeleid:

Nummer – Adres en omschrijving

W 19/209    Waterweg 94, plaatsen frames voor zonnepanelen
W 19/249    Hellerweg 20, wijzigen gevel/plaatsen entreehekwerk
W 19/260    Husselsesteeg 24D, plaatsen poeren met toegangspoort
W 19/266    Vanenburgerallee 22, plaatsen dakkapel
W 19/267    Huddingweg 14A, verbouwen woning/bouwen bijgebouw
W 19/224        Vervoornstraat 36, plaatsen erker
W 19/261    Voorthuizerstraat 30, bouwen woning
W 19/262    Achterstraat 77, wijzigen gevels
W 19/264    Roosendaalseweg/Van Geenstraat, plaatsen digitaal infobord
W 19/268    Drosteweg bij 14, bouwen villa met bijgebouw

W = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’
In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.