Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdag 9 november is de rayonarchitect vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis van Putten, vergaderkamer 'De Heetkamp', om de volgende plannen te toetsen aan het gemeentelijk welstandsbeleid:

Nummer – Adres en omschrijving

 

W 17/339 -  Harderwijkerstraat 8, bouwen 11 appartementen

W 17/356 -  Kerkstraat 87, plaatsen berging met overkapping

W 17/358 -  Dorpsstraat 102, verbouwen woning en kantoor tot geheel wonen

W 17/365 - Hardenbergerweg 2, vergroten schuur

W 17/372 -  Garderenseweg 158B, verbouwen loods

W 17/378 -  Waterweg 66, bouwen loods

W 17/382 -  Schoonderbeeklaan 39, bouwen hooiberg

W 17/390 -  Roggestraat 75, bouwen overkapping en dakopbouw

 

W = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’

In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.

Uitgelicht