Oude Prinsenweg 16 - Wijzigingsplan

Van 6 juli tot 17 augustus 2017 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Oude Prinsenweg 16. Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de maximale oppervlakte van de stacaravans.

Het ontwerpwijzigingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID nummer NL.IMRO.0273.WPBGOudePrinsenw16-ON01). Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Daarvoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 732.

 

Uitgelicht