Huddingweg 14-16 - Wijzigingsplan

Van 12 juli tot 23 augustus 2018 ligt in het gemeentehuis (bij het omgevingsloket) voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Huddingweg 14-16. Op dit moment hebben de gronden een bedrijfsbestemming. Het plan is om hier een woonbestemming van te maken, waarbij in totaal 2 nieuwe woningen worden toegevoegd. Het gaat daarbij om het omzetten van het kantoor nummer 14A naar een woning, en 1 nieuwe woning. De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Voor de Huddingweg 14-16 heeft eerder een procedure gelopen voor het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. In dat plan zouden er 3 woningen worden toegevoegd. Dit is nu aangepast naar 2.

Het ontwerpwijzigingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken op afspraak, via telefoonnummer (0341) 359 768, worden ingezien op donderdagavond bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID nummer NL.IMRO.0273.WPBGHuddingweg1416-ON01). Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.