Nijkerkerstraat 53 - Bestemmingsplan

Van 17 augustus 2017 tot 28 september 2017 ligt voor eenieder het ontwerpwijzigingsplan Nijkerkerstraat 53 ter inzage. Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de grenzen van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van het voornemen tot verplaatsing van de bedrijfswoning. Het ontwerpwijzigingsplan kan bij de receptie van het gemeentehuis worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan IDN-nummer NL.IMRO.0273.WPBGNijkerkerstr53-ON01). 

Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het wijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.