Stenenkamerseweg 21 & Broeksteegje, bestemmingsplan

Van 2 februari tot 16 maart 2017 ligt in het gemeentehuis, afdeling Ruimte (omgevingsloket) voor eenieder ter inzage het ontwerp bestemmingsplan “Stenenkamerseweg 21 en Broeksteegje”. Het gaat om een partiële herziening van de bestemmingsplannen Westelijk Buitengebied en Bijsteren. In het bestemmingsplan wordt het bouwvlak van het bouwbedrijf veranderd en worden voor het bouwbedrijf meer bouwmogelijkheden gegeven. Ook wordt in het bestemmingsplan geregeld dat het Broeksteegje wordt verlegd.

U kunt het ontwerpplan inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGStenenkawg21-ON01. Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken. 

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 768.

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht