Veenwaterweg 9 - Bestemmingsplan

Van 24 augustus 2017 tot 5 oktober 2017 ligt het bestemmingsplan Veenwaterweg 9 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. Het bestemmingsplan richt zich op het verschuiven met enkele meters van het woonvlak in noordelijke richting. 

Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u op het gemeentehuis (Omgevingsloket) inzien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan IDN-nummer NL.IMRO.0273. BPBGVeenwaterweg9-ON01).  
Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 731.