Voorthuizerstraat 190 - Bestemmingsplan

Van 6 juli 2017 tot 17 augustus 2017 ligt voor eenieder ter inzage het ontwerp bestemmingsplan Voorthuizerstraat 190. Het gaat om het terrein op de hoek Koekamperweg/Voorthuizerstraat, wat op dit moment nog een agrarische bestemming heeft. De bestemming zal worden omgezet naar een bedrijfsbestemming voor het transportbedrijf Van de Brug (bedrijfsparkeerterrein). Er zal tevens een bedrijfsgebouw geplaatst worden. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. 

U kunt het ontwerpplan inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte (omgevingsloket) op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGVoorthuizer190-ON01. Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken. 

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 768.

 

Uitgelicht