Aangifte verhuizing naar het buitenland

Verhuizing naar het buitenland geeft u door als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U geeft uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen voor vertrek door aan de gemeente. In de aangifte geeft u aan wanneer u vertrekt, in welk land u zult verblijven en wat uw oude en nieuwe adres is. 

U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen online aangeven als alle bewoners van het adres tegelijk emigreren. Is dit niet het geval? Dan moet u en iedereen die wel met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

>> Uw verhuizing naar het buitenland online aangeven via DigiD

>> Afspraak maken voor het aangeven van uw verhuizing naar het buitenland

>> Zonder afspraak uw verhuizing naar het buitenland aangeven 

Zodra de verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een kennisgeving. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft .De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP), zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar en ouder bent.
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres).
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres).
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Kosten

  • Het doorgeven van een verhuizing is gratis.
  • Een bewijs van uitschrijving kost € 5,80. Deze kunt u aanvragen bij de aangifte van de verhuizing of op een later tijdstip bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen, een RNI-gemeente. Op de website van de rijksoverheid ziet u een overzicht van de RNI-gemeenten. De dichtsbijzijnde RNI-gemeente is gemeente Zwolle.

Meenemen

  • Een geldig legimitatiebewijs. 

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Verhuizing - aangifte (PDF, 155kB)' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 670