Aangifte verhuizing naar het buitenland

Voor het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland kunt u een afspraak maken. U kunt ook zonder afspraak uw verhuizing naar het buitenland doorgeven bij de afdeling Burgerzaken.

Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

Als u gaat verhuizen naar het buitenland moet u dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aangeven bij de gemeente.

Aangifte bij tijdelijk vertrek naar het buitenland: Als u naar verwachting in een jaar ten minste twee derde van de tijd (acht maanden) buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht bij de gemeente binnen vijf dagen vóór uw vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte van het vertrek te doen. In de aangifte deelt u mee dat u vertrekt, in welk land u zult verblijven en wat uw eerste adres in dat land is.

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • u zelf, als u 16 jaar en ouder bent;
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres);
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • en iedere andere meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Zodra de verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een kennisgeving.

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • u zelf, als u 16 jaar en ouder bent;
 • uw voogd of verzorger, als u jonger bent;
 • samenwonende echtgenoten (partners) en kinderen boven 18 jaar; en
 • uw curator (beheerder).

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Aanvraag

U doet de melding maximaal 5 dagen voor vertrek bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 674

Aanpak

In uw melding moet staan:

 • in welk land u zult verblijven
 • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
 • de datum waarop u verhuist

Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Uitgelicht