Aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland

Voor het aangeven van een (her)vestiging vanuit het buitenland kunt u een afspraak maken. U kunt ook zonder afspraak een (her)vestiging vanuit het buitenland aangeven bij de afdeling Burgerzaken.

Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland (her)vestigt, dan kunt u hiervan bij de gemeente aangifte doen. Deze aangifte is ook van toepassing op personen die zijn uitgeschreven met "Vertrek onbekend waarheen".

Voorwaarden

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Kosten

Het opnieuw inschrijven is gratis.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 674

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Aanpak

U moet meebrengen:

  • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • voor mensen die uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen: een verhuisbericht
  • documenten die bewijzen dat u tijdens uw verblijf in het buitenland bijvoorbeeld bent getrouwd, gescheiden of kinderen heeft gekregen (voor zover van toepassing)
  • een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Uitgelicht