Toestemming geluidswagen gebruiken

Het is verboden om met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen te spelen. Wilt u dit toch doen? Dan kunt u bij de gemeente om toestemming vragen.

Kosten

Legeskosten 2015

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 33,10 in rekening gebracht.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Staf

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 662

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U geeft de volgende gegevens door:

  • reden
  • datum
  • tijdstip
  • route

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht