Samenwerken aan toerisme

Toerisme is een belangrijke economische sector in gemeente Putten. Dat willen we graag zo houden en – beter nog – verder versterken. Gemeente Putten en VVV Putten+ hebben het initiatief genomen om hier in het concept Dromenlab aan te werken.

Samen met de toeristische sector; recreatieondernemers in dag- en verblijfsrecreatie, horeca, Visit Veluwe, winkelcentrum Putten e.a. zijn er 2 ‘Dromenlab’ sessies geweest om samen het DNA en de positionering van Putten te bepalen. Om te weten wat het verhaal van Putten is, waar we goed in zijn en waar minder en welke gasten we (willen) trekken, zijn onder begeleiding van bureau de Plekkenmakers twee Dromenlabs georganiseerd. Het Dromenlab is een werkvorm waarin op een creatieve en actieve manier samengewerkt wordt.

Eerste Dromenboek

‘Sluit je ogen en laat je fantasie werken…’ Zo begon het Dromenlab Putten begin februari 2018 op landgoed Schovenhorst. Ruim 30 betrokken Puttenaren gaven gehoor aan de oproep mee te denken. Horecaondernemers, toeristische ondernemers, terreinbeheerders, marketeers en beleidsmakers. Het resultaat van de eerste sessie is vastgelegd in een beeldend verhaal, het Dromenboek Putten.
>> Dromenboek Putten (PDF, 25,4MB)

Werkgroep, DNA gast en positionering

Het profiel van de gast is verder uitgewerkt, het DNA is uitgediept, de concurrentie op de Veluwe is in beeld gebracht en met deze ingrediënten is de werkgroep gekomen tot een positionering van Putten.

Tweede Dromenlab Putten

Vervolgens is in oktober 2018 onder leiding van VVV Putten+ en de gemeente Putten de ambitie op het gebied van toerisme aangescherpt, door het benoemen van gezamenlijke projecten en vooral dóór met samenwerken! In het tweede Dromenboek staan de resultaten van de werksessies van de werkgroep, de feedback vanuit het tweede Dromenlab hierop én de resultaten van de creatieve sessie van het tweede Dromenlab om activiteiten en projecten te benoemen die goed passen bij onze positionering en gasten.
>> Dromenboek 2.0 (PDF, 12,8MB)

Veluwe

Duidelijk is dat Putten als onderdeel van de Veluwe wordt gezien. De waterkant geeft extra karakter en kansen voor recreatie. Daarbij is men trots op het dorp met zowel traditie als dynamiek. En bovenal vol vriendelijkheid. Het gastvrij zijn voor toeristen zit in het bloed.

Onze gast

De bestaande gast wordt gekoesterd; de actieve senioren en de gezinnen die de gemeente Putten al jarenlang weten te vinden. Daarnaast is vrij gedacht over nieuwe doelgroepen. De stedeling die rust zoekt en geniet van wellness in een natuurrijke omgeving én de meer avontuurlijke, actieve en sportieve recreant.

Actieprogrammering

Op basis van de resultaten van de twee sessies is een actieprogrammering gemaakt voor 3 jaar om middels inzet en investeringen deze belangrijke sector toekomstbestendig te maken en houden. Het actieprogramma is van alle partners samen; organisaties, ondernemers en overheden die ‘iets’ met recreatie en toerisme in Putten doen. VVV Putten+, Winkelcentrum Putten (WCP), Puttense Recreatieondernemers Vereniging (PROV), Stichting Horeca Putten en gemeente Putten nemen hierin het voortouw.

Vervolg

Met dit actieprogramma zijn we gezamenlijk aan de slag. Het betreft kleinere initiatieven zoals de mogelijkheid voor toeristen met een schaapsherder mee te lopen over de hei totaan de ontwikkeling van een nieuwe wandelroute of aanpak van een wandelknooppuntennetwerk om het wandelaanbod te verbeteren.