Noten en Bronnen

Noten:

 1. Acta der kerkenraad van de N.H. gemeente te Putten
 2. GAP notulen municipaliteit 1795 – 1811.
 3. Hollanders G.C.J.M, Historie van de katholieke geloofsgemeenschap te Putten, 1989.
 4. GAP ingekomen stukken 1921. 
 5. Huisman, G, 60-jarig bestaan R.K. parochiekerk te Putten.
 6. Hollanders G.C.J.M, Historie van de katholieke geloofsgemeenschap te Putten, 1989.

 

Bronnen:

 • 60-jarig bestaan R.K. parochiekerk te Putten, Huisman, G.; De Courier, Putten 1999 - Uit het leven van een bijzondere dorpspastoor, Seventer, Liesbeth van e.a.; uitgave R.K.parochie H. Maria Zuivering te Putten.
 • Historie van de katholieke geloofsgemeenschap te Putten (van 500 tot Heden), Hollanders G.C.J.M.; Uitgave R.K. Parochie H. Maria Zuivering Putten 1989
 • Een historische zwerftocht door het landschap van Putten nr.66; Uit Natuurlijk Putten, 19e jaargang nr.79, maart 1992, Friso, K.
 • Manuscript betreffende de geschiedenis van de parochie te Putten; kopie, ongesigneerd; Afkomstig uit de collectie Rijsenburg nr.1763; parochiearchief invnr.
 • Het Archief van de R.K. Parochie H. Maria Zuivering Inventaris nrs. - Gemeente Archief Putten; ingekomen stukken van diverse jaren en de notulen van de municipaliteit 1795 – 1811

 

Foto´s:

Uit de collectie A. Klaassen.

1. voorplaat en pag. 2. Wandtapijt in de kerk, voorstellende de vlucht naar Egypte

2. pag. 1. Oude parochiekerk en pastorie van de voormalige kelnarij 1908-1915.

3. pag. 13. Exterieur van de nieuwe kerk en pastorie.

4. pag. 14. Interieur van de nieuwe kerk

Uitgelicht