Activiteiten in de wijk

Foto van voetballende kinderenSportbeoefening is een belangrijke manier om anderen te ontmoeten; hiermee draagt sport bij aan een goed leefklimaat met sociale integratie en maatschappelijke participatie. Met een schuinoog op deze doelstelling en het aanzetten tot een sportief actieve leefstijl organiseren de combinatiefunctionarissen wekelijkse sport- en spelactiviteiten op speelterreinen en trapveldjes in de wijken en op de schoolpleinen voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Tevens worden er wekelijkse kennismakingsactiviteiten bij de lokale sportverenigingen aangeboden. 

Ook zullen er maandelijkse activiteiten worden gecreëerd voor jongeren van 13 t/m 18 jaar waarbij de activiteiten als ontmoetingsplek fungeren. De jeugd wordt actief betrokken bij de organisatie van het sportaanbod zodat het beter aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren.

 

Uitgelicht