Bibliotheek

Wij hebben over het bibliotheekbeleid ongevraagd geadviseerd op 17 mei jongstleden.

Hoe verhouden zich de plannen ten opzichte van de behoefte van de inwoners van Putten? Moeten alle bibliotheken hetzelfde doen? Hoe staat het met de laaggeletterdheid? Welke rol is er weggelegd voor bibliotheek en welke voor onderwijs?