Centrumplan

Op donderdag  21 januari vergadert de commissie economie en bedrijfsvoering over het centrumplan.

De participatieraad heeft zitting in de begeleidingsgroep. Wij hebben het rapport grondig bestudeerd. We herkennen de problematiek, maar wij vinden dat één aspect niet of nauwelijks aan de orde komt: de inclusieve agenda. In hoeverre besteedt de gemeente straks aandacht aan de toegankelijkheid van het centrum voor iedereen? Aandacht voor gevels en leegstand is natuurlijk prima, maar zorg er ook voor dat een rolstoelgebruiker of iemand die zich voortbeweegt met behulp van een rollator zich veilig kan verplaatsen. Een goed centrumplan hoort een goede infrastructuur te hebben. Benieuwd wat de commissie ervan gaat zeggen. Misschien ligt er een ongevraagd advies in het verschiet.