Mantelzorgcompliment

Koester je vrijwilligers en vooral: wees zuinig op je mantelzorgers.

Terecht geeft de gemeente een compliment. Bereikt zij alle mantelzorgers? In welke vorm giet je dat compliment? Hoeveel vrijheid genieten de mantelzorgers daarbij? Daarover hebben wij een advies uitgebracht op 18 oktober jl.