Privacy

Privacy is een speerpunt van het beleid van de participatieraad.

We zijn zo vrij geweest ongevraagd advies te geven (24 oktober). Vertrouwen is het kernwoord. Blijft het vertrouwen als privé informatie wordt gedeeld om passende zorg te regelen?