Sociaal culturele visie

Het rapport is herzien en de commissie samenleving gaat er in twee etappes over vergaderen.

Destijds heeft onze voorzitter, dhr. Van Tilborg, gebruik gemaakt van zijn inspreekrecht en de inclusieve agenda aan de orde gesteld. In het nieuwe  rapport is een hoofdstuk over deze materie toegevoegd. Daarnaast zijn onze adviezen verwerkt. Wij hopen dat de inclusieve maatschappij ook bedding vindt in Putten. Voor ons genoeg reden daar op 20 maart met de bevolking over van gedachten te wisselen. Noteer alvast: 20 maart 2017, burgerplatform participatieraad in De Brasserie van De Schauw, aanvang 19.30 uur. U hoort nog van ons.