Wij-Putten reikt Het Puttens Hertje uit aan de participatieraad

’s Avonds in het zonnetje

Foto van Het Puttens Hertje

Strikt genomen geeft de participatieraad gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgmeester en Wethouders over het beleid dat het uitstippelt op het sociaal domein (jeugdwet, Wmo, participatiewet). Omdat het college de adviezen voor de raadsvergaderingen openbaar maakt, kennen alle politieke partijen de inhoud. En daar zijn ze blij mee. Op die manier weten zij hoe Puttense ogen, los van een politieke partij, kijken naar beleid en de uitvoering ervan.

Ook Wij-Putten waardeert  de adviezen. Deze partij vindt dat de participatieraad op die manier bijdraagt aan het wij-gevoel in Putten. Het herkent in de manier waarop de participatieraad zich manifesteert,  grote deskundigheid, een enorme betrokkenheid en een barmhartig oog voor de samenleving.

Als blijk van waardering overhandigt Wilma van Voorst het kunstwerk met certificaat aan de voorzitter, de heer Chris van Tilborg. Zijn raad mag zich ambassadeur van het wij-gevoel in Putten noemen.

Chris van Tilborg dankt voor de eervolle woorden en het koperen hertje. Het voelt goed dat de participatieraad, die voor de Puttense bevolking veelal onzichtbaar werk verricht, gezien en gewaardeerd wordt. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Dit gebaar van Wij-Putten voelt als een warme deken, een deken die op 16 januari 2017 bij vrieskou uitermate behaaglijk aanvoelt.