WoonGemakPutten

Zolang mogelijk in je eigen woning blijven wonen. Wie wil dat niet?

Dan is regeren vooruitzien: pas op tijd je woning aan. Op 9 en 10 november heeft u de voorlichtingsbijeenkomsten kunnen bezoeken. De participatieraad is erbij betrokken.

Raadpleeg ook de website van WoonGemakPutten.