Verslag Burgerplatform

Op 10 oktober 2016 vond het Burgerplatform van de Participatieraad plaats. Hierbij een verslag van de avond.

Sociaal domein

Hoe pakt het beleid van de gemeente uit? Vindt de uitvoering genade in de ogen van zorgverleners en cliënten? Is de gemeente niet te zuinig geweest als zij miljoenen overhoudt op de post Wmo? Vragen die voorzitter Chris van Tilborg oproept in zijn openingswoord van het tweede burgerplatform van de participatieraad. Deze raad adviseert het college van B&W op zijn beleid op het sociaal domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en het vervoer dat daarmee samenhangt). Hij adviseert ook op de uitvoering van beleid. Voor dat laatste heeft de raad het contact met de achterban nodig. Die is aanwezig, evenals hulpverlenende instanties, mantelzorgers, vertegenwoordigers van de gemeente  en de plaatselijke politiek.

Divers

Van Tilborg laat positieve, kritische en ook teleurstellende geluiden horen: het beeld is divers. Graag spreekt hij de gemeente aan op haar credo “mensen die ondersteuning nodig hebben, zullen het krijgen!”  vervolgens geeft hij het woord aan de spreker van deze avond, de heer De Knijff.

Regie

Op deskundige wijze leidt Hans de Knijff ons het gebied van de Wmo binnen. Zijn PowerPointpresentatie telt slechts twee sheets, maar het verhaal eromheen duurt ruim veertig minuten. Hij drukt met name de aanwezige cliënten op het hart de regie te pakken. Schrijf je ondersteuningsplan: waarmee ben jij geholpen? Wat is voor jou de oplossing? Het gaat om maatwerk. Het beroemde (of beruchte) keukentafelgesprek moet daarover gaan.

Zorgmijding

Voor niets gaat de zon op. Ondersteuning brengt kosten met zich mee. Van cliënten vragen we, naar vermogen, een eigen bijdrage. Die kan soms zo hoog zijn, dat mensen afzien van ondersteuning en zelf hulp of hulpmiddelen inkopen. We spreken dan van zorgmijding en dat zou een van de redenen kunnen zijn dat gemeenten geld overhouden bij de Wmo.

Onderwijs

De Knijff breekt ook een lans voor passend onderwijs. We zouden het onacceptabel moeten vinden dat 16.000 kinderen niet naar school kunnen. Dat is niet alleen nu een probleem, maar ook voor de toekomst. We zullen er alles aan moeten doen hen bij de les te houden.

Perspectief

Na een korte pauze volgt een vragenronde, waar de aanwezigen gretig gebruik van maken. Hans de Knijff weet de persoonlijke vragen die ook vaak met de plaatselijke situatie te maken hebben, knap naar het niveau van eigen regie en wet- en regelgeving te tillen. Hij wijst vragenstellers op hun rechten en mogelijkheden. Af en toe bieden de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente hun diensten aan. Problemen lossen we niet ter plekke op, maar De Knijff biedt de cliënten perspectief.

Geslaagd

Na afloop blijven velen nog even hangen; ze praten lang na, een teken van een geslaagde avond. Het volgende burgerplatform gaat mogelijk over de inclusieve maatschappij. Dat daartoe Stroud een metamorfose moet ondergaan, is evident: de spreker kon met geen mogelijkheid in zijn rolstoel op het podium komen.

Jaap Plomp,
Secretaris Participatieraad Putten.

Mensen in de zaal tijdens Burgerplatform

Mensen in de zaal tijdens Burgerplatform