Begrotingsapp

De begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages en het collegeprogramma bieden wij, via een begrotingsapp digitaal aan. Inwoners, ondernemers en natuurlijk ook de raadsleden kunnen zo op eenvoudige manier de begroting en het collegeprogramma digitaal raadplegen. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken: per thema, per portefeuillehouder en per uitvoeringsjaar. Hiermee krijgt u een beter beeld van wat het college gaat doen en wil bereiken.

Begrotingsapp gemeente Putten