College van B en W

Het dagelijks bestuur van ons dorp heet het college van burgemeester en wethouders. Wij Putten, ChristenUnie en SGP vormen samen het college van Putten. Het college bestaat uit burgemeester H.A. Lambooij en de wethouders Roelof Koekkoek, Bert Koops en Ewoud 't Jong. Gemeentesecretaris Ferdinand Contant adviseert het college.

 • Samenstelling college van B en W

  Het Puttens college bestaat uit 5 leden: de burgemeester, 3 wethouders en de gemeentesecretaris. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. Dit noemen we een portefeuille.

 • Collegeprogramma

  In het coalitieakkoord hebben Wij Putten, ChristenUnie en SGP de handen ineen geslagen en afspraken gemaakt voor de periode 2018-2022. De uitvoering van deze afspraken is in handen van het college van B en W. Om dit te concretiseren heeft het college het collegeprogramma opgesteld. Hierin zijn de actiepunten uit het coalitieakkoord opgenomen en gekoppeld aan concrete plannen.

 • Openbare besluitenlijsten

  De besluiten die het college neemt, leggen wij vast in een besluitenlijst. De vastgestelde besluitenlijsten maken wij openbaar.

 • Declaraties, reis- en verblijfskosten

  Wilt u weten hoeveel het college van B en W declareert aan kosten? En hoe het college reist? Op deze pagina vindt u per collegelid een overzicht van declaraties, reis- en verblijfskosten.