Website collegeprogramma 2014-2018

Burgers, ondernemers en natuurlijk ook de raadsleden kunnen nu via de website collegeprogramma 2014-2018 het collegeprogramma digitaal raadplegen. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken: per thema, per portefeuillehouder en per uitvoeringsjaar. Hiermee krijgt u een beter beeld wat het college gaat doen en wil bereiken.