Openbare besluitenlijsten

De besluiten die het college neemt, leggen wij vast in een besluitenlijst. De vastgestelde besluitenlijsten maken wij openbaar.