Vergaderingen & Openbare besluitenlijsten

Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In het college mag de burgemeester meestemmen en heeft zijn stem bij het staken van de stemmen zelfs een doorslaggevende rol.

Van de besluiten die het college neemt, wordt een besluitenlijst gemaakt. Zodra de besluitenlijst is vastgesteld, wordt de openbare besluitenlijst gepubliceerd.