Burgemeester H.A. Lambooij

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad én van het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft hij, net als de wethouders, een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij staat aan het hoofd van de plaatselijke politie en brandweer.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke beleidscoördinatie
 • Personeel en organisatie
 • Burgerzaken
 • Internationale betrekkingen
 • Representatie
 • Handhaving (beleid en procedures). Primair vindt (inhoudelijke) behandeling plaats op portefeuillehoudersniveau (RO/bouwen).
 • Regiegroep SNV
 • Stuurgroep BNLP

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de stuurgroep Ariadne (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Faunabeheer Gelderland (namens de VNG Gelderland) (onbezoldigd)

Over het ambt

De heer H.A. Lambooij is per 15 juni 2011 bij Koninklijk Besluit benoemd als burgemeester van de gemeente Putten. De burgemeester is namelijk het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, voor een periode van 6 jaar. Elke 6 jaar rapporteert de gemeenteraad aan de Minister van Binnenlandse Zaken.