Contact met de burgemeester

Wilt u de burgemeester persoonlijk spreken?

Neem dan contact op het bestuurssecretariaat via telefoonnummer (0341) 359 710. Geef daarbij aan welk onderwerp u wilt bespreken.

Heeft u al informatie ingewonnen bij de afdeling die over het onderwerp gaat? Zo niet, dan vragen wij u dit eerst te doen.