Gemeentesecretaris Mr. F.E. Contant

De gemeentesecretaris ondersteunt het functioneren van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is daarnaast ook hoofd (directeur) van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties

  • Algemeen bestuurslid Vereniging van gemeentesecretarissen (onbezoldigd)
  • Penningmeester Secretarissenkring Veluwe (onbezoldigd)
  • Vrijwilliger bij Welzin/Indebuurt033
  • Vrijwilliger bij PKN Amersfoort-Noord/Hoogland