Wethouder E.T. 't Jong

Wethouder E.T. (Ewoud) 't Jong (SGP).

Portefeuille

  • Financiën
  • ICT en informatieveiligheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen/volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Vergunningverlening/bouwen
  • Project Rimpeler
  • Project Omgevingswet

Wethouder 't Jong is 2e locoburgemeester.

Nevenfunctie

  • Eigenaar juridisch adviesbureau 't Recht (bezoldigd)