Wethouder E.T. 't Jong

Foto van wethouder Ewoud 't Jong, SGP

Wethouder

E.T. (Ewoud) 't Jong - SGP

2e locoburgemeester

 

 

 

 Portefeuille

  • Financiën
  • ICT en informatieveiligheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen/volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Vergunningverlening/bouwen
  • Project Rimpeler
  • Project Omgevingswet

Nevenfunctie

  • Eigenaar juridisch adviesbureau 't Recht (bezoldigd)

Contact met de wethouder

Wilt u de wethouder persoonlijk spreken? Neem dan contact op het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. Geef daarbij aan welk onderwerp u wilt bespreken. Heeft u al informatie ingewonnen bij de afdeling die over het onderwerp gaat? Zo niet, dan vragen wij u dit eerst te doen. Heeft u een vraag aan de wethouder waarbij u geen afspraak hoeft te maken? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@putten.nl.