Wethouder G. Koops

Wethouder G. (Bert) Koops (ChristenUnie).

Portefeuille

  • Welzijn
  • Wmo-zorg
  • Jeugdbeleid en jeugdzorg
  • Participatie en sociale zaken
  • Economische zaken
  • Sport
  • Onderwijs
  • Milieu
  • Volksgezondheid
  • Project duurzaamheid

Wethouder Koops is 3e locoburgemeester.