Wethouder G. Koops

Wethouder Bert Koops, ChristenUnie

Wethouder

G. (Bert) Koops - ChristenUnie

3e locoburgemeester

 

 

 

Portefeuille

  • Welzijn
  • WMO-zorg
  • Jeugdbeleid en jeugdzorg
  • Participatie en sociale zaken
  • Economische zaken
  • Sport
  • Onderwijs
  • Milieu
  • Volksgezondheid
  • Project duurzaamheid

Contact met de wethouder

Wilt u de wethouder persoonlijk spreken? Neem dan contact op het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. Geef daarbij aan welk onderwerp u wilt bespreken. Heeft u al informatie ingewonnen bij de afdeling die over het onderwerp gaat? Zo niet, dan vragen wij u dit eerst te doen. Heeft u een vraag aan de wethouder waarbij u geen afspraak hoeft te maken? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@putten.nl.