Wethouder N. Gerritsen

Foto van wethouder Nico Gerritsen, SGP

Wethouder

N. (Nico) Gerritsen - SGP

T (0341) 359 710

E ngerritsen@putten.nl

3e locoburgemeester

 

 Portefeuille

 • financiën
 • automatisering
 • ruimtelijke ordening
 • internationale betrekkingen (plaatsvervangend voorzitter LCO)
 • regionale vuilverwerking (ReVu)
 • volkshuisvesting
 • monumenten
 • project dienstverlening vanuit het gemeentehuis

RNV en andere vertegenwoordigingen:

 • Vitens
 • Projectgroep Bijsteren
 • Projectgroep Henslare
 • Gastvrije Randmeren
 • Coöperatie O-gen

Nevenfunctie

 • Lid Raad van Toezicht St. GGZ Eleos (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Ontmoeting (bezoldigd) 

Afspraak met de wethouder

Als u de wethouder persoonlijk wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. U dient het te behandelen onderwerp aan te geven, zodat de wethouder zich op het gesprek kan voorbereiden. Mocht u over een zaak nog geen informatie ingewonnen hebben bij de desbetreffende afdeling, dan verzoeken wij u om dit eerst te doen.

Uitgelicht