Wethouder N. Gerritsen

Foto van wethouder Nico Gerritsen, SGP

Wethouder

N. (Nico) Gerritsen - SGP

T (0341) 359 710

E ngerritsen@putten.nl

2e locoburgemeester

 

 Portefeuille

  • Financiën
  • ICT en informatieveiligheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen/volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Vergunningverlening/bouwen
  • Project Rimpeler
  • Project Omgevingswet

Nevenfunctie

  • Lid Raad van Toezicht St. GGZ Eleos (bezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Ontmoeting (bezoldigd) 

Afspraak met de wethouder

Als u de wethouder persoonlijk wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. U dient het te behandelen onderwerp aan te geven, zodat de wethouder zich op het gesprek kan voorbereiden. Mocht u over een zaak nog geen informatie ingewonnen hebben bij de desbetreffende afdeling, dan verzoeken wij u om dit eerst te doen.