Wethouder R. Koekkoek

Wethouder R. Koekkoek

Wethouder R. (Roelof) Koekkoek (Wij Putten), 1e locoburgemeester

Portefeuille

  • Openbare ruimte
  • Cultuur en erfgoed
  • Recreatie en toerisme (incl. Vitale Vakantieparken)
  • Mobiliteit
  • Burgerparticipatie en communicatie
  • Grondzaken
  • Project dorpscentrum
  • Project nieuwe woningbouwlocaties

Nevenfunctie

  • Bestuurslid VvE bij De Postkamer (onbezoldigd)

Contact met de wethouder

Wilt u de wethouder persoonlijk spreken? Neem dan contact op het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. Geef daarbij aan welk onderwerp u wilt bespreken. Heeft u al informatie ingewonnen bij de afdeling die over het onderwerp gaat? Zo niet, dan vragen wij u dit eerst te doen. Heeft u een vraag aan de wethouder waarbij u geen afspraak hoeft te maken? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@putten.nl.