Wethouder R. Koekkoek

Wethouder R. (Roelof) Koekkoek (Wij Putten).

Portefeuille

  • Openbare ruimte
  • Cultuur en erfgoed
  • Recreatie en toerisme (incl. Vitale Vakantieparken)
  • Mobiliteit
  • Burgerparticipatie en communicatie
  • Grondzaken
  • Project dorpscentrum
  • Project nieuwe woningbouwlocaties

Wethouder Koekkoek is 1e locoburgemeester.

Nevenfunctie

  • Bestuurslid VvE bij De Postkamer (onbezoldigd)