Wat doet het college?

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.

De heer H.A. Lambooij is per 15 juni 2011 bij Koninklijk Besluit benoemd als burgemeester van de gemeente Putten.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille.

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het functioneren van het college van burgemeester en wethouders en is daarnaast ook hoofd van de ambtelijke organisatie.

Het college is belast met de uitvoering van bestuurstaken op diverse beleidsterreinen. Hoewel het college in zijn geheel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken, heeft elke wethouder een bijzondere zorg voor de gang van zaken op een aantal terreinen, zoals bijvoorbeeld financiën, openbare werken en ruimtelijke ordening.