Collegeprogramma

Wij Putten, ChristenUnie en SGP hebben de handen ineen geslagen voor de periode 2018-2022. De afspraken die zij hebben gemaakt staan in het coalitieakkoord 'Bouwen aan Putten'. Het college van B en W voert deze afspraken uit. Hiervoor heeft het college een programma opgesteld met actiepunten gekoppeld aan concrete plannen.