Collegeprogramma 2022-2026

De komende periode gaat het nieuwe college aan de slag om met het maken van het collegeprogramma. Daarin komen de concrete plannen en actiepunten te staan. Het collegeprogramma is een concrete uitwerking van het coalitieakkoord.