Wethouder B. Cornelissen

De heer B. (Bertus) Cornelissen is voor de ChristenUnie wethouder in Putten.

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening bebouwde kom
  • Volkshuisvesting en wonen
  • Duurzaamheid
  • Landschap en water
  • Halvinkhuizen
  • Personeel en organisatie

Nevenfuncties

  • Geen

Contact met de wethouder

Gesprekken met de wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: