Wethouder E.T. 't Jong

De heer E.T. (Ewoud) 't Jong is voor de SGP wethouder in Putten.

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening buitengebied (inclusief stikstof/gebiedsproces)
  • Financiën en economische zaken (inclusief economische aspecten Participatiewet)
  • Milieu en Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
  • Recreatie en toerisme
  • ICT en informatieveiligheid
  • Burgerparticipatie en communicatie
  • Project Omgevingswet
  • Project Dienstverlening

Nevenfuncties

  • Eigenaar juridisch adviesbureau 't Recht (bezoldigd)

Contact met de wethouder

Gesprekken met de wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: