Wethouder P.A. van Nieuwenhuizen

De heer P.A. (Sander) van Nieuwenhuizen is voor Gemeentebelangen wethouder in Putten.

Portefeuille

  • Openbare ruimte
  • Cultuur en erfgoed
  • Mobiliteit
  • Grondzaken en vastgoed
  • Onderwijshuisvesting, Integraal Huisvestingsplan (IHP)
  • Voortgezet onderwijs
  • Monumenten
  • Ontsluiting Halvinkhuizen
  • Project Dorpscentrum

Nevenfuncties

  • Geen

Contact met de wethouder

Gesprekken met de wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat: