Besluitenlijst 11 oktober 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 3 oktober 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 3 oktober 2022 is vastgesteld.

2. Raadsinformatiebrief Waterweg

  1. De brief wordt op onderdelen anders vormgegeven;
  2. Wethouder Van Nieuwenhuizen is bevoegd de eindversie van de brief namens het college vast te stellen.

3. Beantwoording artikel 37 RvO vragen Wij Putten - Energiearmoede

  1. € 500,00 van de energietoeslag voor 2023 verstrekken in 2022.
  2. De artikel 37 RvO-vragen van Wij Putten beantwoorden via de concept-antwoordbrief.

4. Verlenging contract Centric Key2Financiën

Instemmen met het voornemen van de gemeente Leusden om namens BLNP het contract met Centric voor Key2Financiën niet aan te besteden maar te verlengen voor een periode van drie jaar.

5. Aanwijzingsbesluit toezichthouder (adviseur ondermijning)

Dhr. Brouwer aanwijzen als toezichthouder handhaving.

6. Septembercirculaire 2022

  1. De effecten van de septembercirculaire gemeentefonds voor 2022 verwerken met een begrotingswijziging op het saldo 2022.
  2. De effecten voor 2023-2026 verwerken als een begrotingswijziging op het saldo van de Begroting 2023-2026 die op 3 november 2022 in de raad wordt behandeld.
  3. Instemmen met de raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2022 en verzending hiervan naar de gemeenteraad.