Besluitenlijst 15 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 8 november 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 november 2022 is vastgesteld

2. Ontwikkelmogelijkheden Henslare Noord

  1. Een bestemmingsplan voorbereiden voor 6 hectare netto bedrijventerrein Henslare.
  2. Instemmen met de aangevulde raadsinformatiebrief.
  3. De raadsinformatiebrief verzenden aan de gemeenteraad.

3. Vaststellen wijzigingsplan Vikariënweg 4

Het wijzigingsplan Vikariënweg 4 ongewijzigd vaststellen.

4. Weigeren omgevingsvergunning voor kappen twee bomen

De gevraagde omgevingsvergunning weigeren i.v.m. natuurwaarde en de waarde voor de leefbaarheid.

5. Meerjarenbeleidsplan politie

Instemmen met de inhoud en het verzenden van de raadsinformatiebrief ten aanzien de voortgang van het meerjarenbeleidsplan politie.

6. Herbenoeming lid van de Participatieraad

  1. De heer M. Bonzet per 1 februari 2023 herbenoemen tot lid van de Participatieraad Sociaal Domein.
  2. Mevrouw F. van den Broek per 1 januari 2023 herbenoemen tot lid van de Participatieraad Sociaal Domein.
  3. De benoemingsbrieven versturen.