Besluitenlijst 27 juni 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 21 juni 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 juni 2022 is vastgesteld.

2. Reglement geschillencommissie VNOG - gemeente Putten 2022

  1. Het regelement geschillencommissie VNOG-gemeente Putten 2022 vaststellen.
  2. Het regelement geschillencommissie VNOG-gemeente Putten 2022 ondertekenen.

3. Vaststellen protocol en werkwijze bodycam Putten

Het protocol en de werkwijze bodycam Putten vaststellen.

4. Besteding subsidie coronasteun cultuur

  1. Het overschot uit de pijler Sociale Cohesie overhevelen naar de pijler Transformeren.
  2. Het voorlopig resterende bedrag (ad. € 25.970) reserveren voor een mogelijke nieuwe coronagolf in 2022.