Besluitenlijst 30 augustus 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Portefeuilleverdeling

Het college stemt in met de voorgestelde portefeuilleverdeling, die als bijlage aan deze besluitenlijst is toegevoegd.

2. Onderlinge vervanging wethouders

Er wordt besloten dat

  • de wethouders Cornelissen en 't Jong
  • de wethouders Van den Hoorn en Nieuwenhuizen.

elkaar over en weer vervangen.

3. Loco-burgemeesterschap

De vervanging van burgemeester Lambooij geschiedt in de volgorde:

  • Wethouder 't Jong
  • Wethouder Van Nieuwenhuizen
  • Wethouder Cornelissen
  • Wethouder Van den Hoorn