Besluitenlijst 3 oktober 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 27 september 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 27 september 2022 is vastgesteld.

2. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Schraanbos 1 t/m 35 en Husselsesteeg 22 en 22A

  1. De beslissing op bezwaar ongegrond verklaren.
  2. De bestreden omgevingsvergunning in stand laten.

3.  Beroep bestemmingsplan recreatiepark Veluwse Hoevegaerde

Bijgevoegde aanvulling op het behoefteonderzoek, met bijlagen met cijfermateriaal, verzenden aan de Raad van State.

4. Aanvraag ontheffing verbranden snoeihout

De aangevraagde ontheffing voor het verbranden van snoeihout weigeren.

5. Zlimsamen Veluwe-Achterhoek

  1. Deelnemen aan het project ‘Zlimsamen Veluwe & Achterhoek’;
  2. De kosten van het project ad € 3.624 dekken uit het budget WMO 2015;
  3. Instemmen met het convenant.

6. Subsidieregeling Cultuur en Erfgoed regio Noord-Veluwe 2022-2024

De subsidieregeling Cultuur en Erfgoed regio Noord-Veluwe 2022-2024 vaststellen.